Triple A

I det du stiller deg opp i det offentlige rommet blir du vurdert. Sånn er det. Oftest er evalueringa: «helt greit»og «ok» –  og etter en stund «husker ikke». Du har havnet i en «dritten i midten»-posisjon. Anonym og forglemmelig,  men likevel fornøyd. Du har overlevd. Det offentlige rommet er strukturert av uutalte konvensjoner og uklare forventninger. Lista ligger likevel på «helt greit». Det er et overkommelig nivå.

Lukk øynene og se for deg noen som har gjort inntrykk på deg enten på TV eller i et foredrag du var på. Enten i det siste, eller for noen år siden. Fikser på et slikt indre bilde og kjør det som en film. Det er en fin øvelse fordi det etterhvert trer tydeligere frem hva det var som fungerte. Budskapet, holdningen, uttrykket, stemmen og stemningen.

Hvis du som formidler ønsker å tre ut av «dritten i midten»-posisjonen er et enkelt mantra «A3». Nei, det er ikke snakk om Audien, heller ikke papirstørrelse. Det er tre litt vage begreper du må forsøke å fylle: Autoritet, autentisitet og autonomi. A3.

Autoritet, eller mer bestemt, scenisk autoritet er noe som må  øves og utvikles. Det er helt spesielt å høre på mennesker som har en erfaring og en overbevisning som skaper et indre driv. Autoritet handler om tydelig ståsted, betydelig innsikt og trøkk i formidlingen. Hvorfor sier jeg dette til akkurat deg akkurat nå? Sjekklista er enkel: Forberedt, klar og villig til å gi publikum noe av verdi.

Autentisitet er et begrep som assosieres med ekte og tilstede. Det er klart at i det øyeblikket du stiger opp på podiet eller foran kamera kjenner du hvor kunstig og regissert denne situasjonen er. Paradokset ligger i å være kunstig nok i et kunstig medium for å oppfattes som ekte. Du må rett og slett kunne mediets usynlige lover for å fungere godt. Autentisiteten oppstår i det øyeblikket du glemmer deg selv og får flyt. Nøkkelen ligger i konsentrasjon og tilstedeværelse. Dette er forutsetninger for god kommunikasjon. Autentisitet er ikke enkelt, men det kan øves og læres. Sjekklista er: God struktur, tillit til situasjonen og publikum. «Jeg er her for dere».

Autonomi er et begrep som assosieres med selvstendighet. Scenisk autonomi er forbundet med mot og god selvfølelse. Du tror på deg selv og situasjonen. Du er her for å fremme ditt budskap – uavhengig om det er blir godt mottatt eller ikke. Du mister autonomien i det du simpelthen ønsker å bli likt og bekrefte allmenne sannheter. Da spretter du tilbake til «dritten i midten»-posisjonen.

A3 er bare et enkelt symbol og et mantra som blir meningsfylt i det øyeblikket du ønsker å fylle det med din evne til troverdighet, ekthet og selvstendighet: A3.

Comments are closed.