Mening, mål og metode

Fortellerkunst/talekunst skaper samfunn

Company Stories ble startet for 10 år siden. Norge hadde nettopp kommet seg gjennom finanskrisen og det var mer eller mindre ‘business as usual’. Noe var likevel endret. Næringslivet og politikken kommuniserte på en annen måte. Den tradisjonelle brandingen ‘Vi er best!’ ble byttet ut med en mer verdibasert kommunikasjon der samfunnsansvar og felles verdier var viktigst. En ansiktsløs ‘corporate communication’ ble også erstattet med folk og fjes. Lederne ble mer synlige og politikerne mer personlige. Og gjør du deg synlig gjør du deg tilgjengelig for tilbakemeldinger. Det skaper mer sårbarhet og krever større ansvarlighet. Det er der meningen med Company Stories kommer inn: God kommunikasjon basert på verdier skaper bedre samfunn!

Siden den gang har det vært en medierevolusjon der hver enkelt har alle verktøy for hånden for å kommunisere gjennom mobiltelefonen på alle plattformer. Det er en uendelig mengde folk og fjes og utallige muligheter for innflytelse på nettet. Samtidig har klimakrisen blitt et hovednarrativ også for næringslivet, offentlig forvaltning og politikk. Den skjerper kravet til å vise hva en står for og at målet for virksomheten er til fellesskapets beste, eller i hvert fall ikke til skade.

Ny kommunikasjonsvirkelighet, klassisk kompetanse

Denne nye kommunikasjonsvirkeligheten setter nye krav til den som skal kommunisere. Innøvde budskap som en selv knapt står inne for blir avslørt og fungerer ikke lenger. Det nytter ikke å gjemme seg blant tall og grafer. Imperativet er: Står du for det sier! Autensitet har blitt viktigere og har erstattet ‘corporate man’. Da er vi tilbake til den gamle visdommen i Ciceros ord: «Talen speiler ditt indre liv». Det er dette Company Stories hjelper deg med: Hvordan bruke dine egne ferdigheter og egenskaper til å bli en god kommunikator. Metoden henter inspirasjon fra tre gamle kunstarter: Teatret, den muntlige fortellerkunsten og retorikken. Teatret gir metoder for å gi budskapet form og teknikk til fremføring. Stemmebruk og fysisk uttrykk er basisferdigheter i enhver kommunikasjon. Fortellerkunsten gir tips til god oppbygging for å skape medlevelse og engasjement og retorikken gir idéer til språklige virkemidler og struktur. Det som er den gode nyheten her er at alt dette er objektivt trenbart.

Metode, et par eksempler

Company Stories jobber både én til én og holder dagskurs for bedrifter, organisasjoner og forvaltning. De typiske kursene er dagskurs som tar deltakerne gjennom hele verktøykassa for god kommunikasjon. Vi starter med det grunnleggende: Fortellingen. Den vil ligge i bakgrunnen for enhver kommunikasjon. Kanskje skal de legge frem en ny rapport eller et nytt produkt. Fortellingen er det bærende for hvordan dette skal presenteres. Den bygger vi etter dramaturgiske mønster som passer til oppgaven. Så jobber vi videre med formatet. Hvordan skal denne fortellingen brukes? Er det et innlegg for kolleger, skal det ut i media eller er det et foredrag som er målet? I dette arbeidet er det ikke power pointen som er hovedsaken, men en mest effektiv og god fortelling. Etter dette er det scenefaglige vi jobber med enten det skal presenteres for en gruppe eller foran et kamera. Det viktigste er å trene på de grunnleggende ferdighetene som bevegelse, stemmebruk og fremføringsteknikker som pauser, temposkift og publikums/kamerakontakt. Kursene med flere deltakere skaper felles normer og forhåpentligvis en større fellesskapsfølese og trygghet med hverandre.

Én til én-treningen bygger på de samme fagene som dagskurset, men er naturligvis grundigere og mer i dybden på den enkeltes ferdigheter, mål og behov. Et typisk opplegg er 3×3 timer der vi trener fortellerkunst, talekunst og sceniske ferdigheter systematisk. Dette skjer ofte med en konkret oppgave for øye. Noen vil ha fokus på avspenning og stressmestring for å fjerne «sceneskrekk», andre trenger hjelp til oppbygging, mens andre igjen vil ha trening som gjør en tryggere foran kamera og publikum. Uansett, øvelse gjør mester og dette er gammel kunnskap for en ny verden.

Kontakt meg gjerne

Hvis du ønsker et tilbud eller en prat så kontakt Company Stories på tlf. 90731271 eller på epost terje@companystories.no

Comments are closed.