Tragedy

Alt er forgjeves, alt er slutt!. Dette var tidligere det store dramatiske grunnplotet. Viljer som oppløses, drømmer som knuses, og liv som oppgis. Etter at komedien tok plassen til tragedien i kultur og media tilhører dette grunnplotet heller virkelige liv. Likevel var Michael Jakcsons minnestund tidenes største tv-event med 2 mrd seere. I følge Aristoteles […]

Comedy

Det går bra til slutt! Dette er det mest brukte grunnplotet, vel. Etter at mørke krefter har truet samfunnet løses problemene – gjerne mirakuløst. Den mest brukte genren under dette plotet er «Romantic comedy». Uoverstigelige hindringer blir oversteget. De elskende blir gjenforent og kjærligheten gjenopprettes. Det som var nok en gruveulykke i Chile ble tiårets […]