From rags to riches

En hver god fortelling bygger på et grunnplot. Her er et eksempel på «From rags to riches». Det er fortellingene om å gå fra lite til mye og fra ingenting til alt.

Comments are closed.