Company Stories på Nordiske Mediedager 2015

Det-stemmes

Terje skal ha en workshop på Nordiske Mediedager der han skal jobbe med programledernes forhold til stemmen. Stemmen er personlig. Stemme uttrykker kropp. Stemme er formet av kulturen. Og stemmebruken i det offentlige rommet endrer seg etter noen usynlige lover. Workshopen skal bevisstgjøre mediefolk og bevise at arbeid med stemmen er nøkkelen til karrieren for programledere.

Slik står det i programmet for Mediedagene: «Øø-ee-kremt, kremt… Stemmen er helt avgjørende for at seere og lyttere skal høre etter, forstå og kanskje til og med leve med i historiene som blir fortalt. Bli bevisst hvordan dette utrolige og fantastiske dramaturgiske virkemiddelet kan brukes, vedlikeholdes og utvikles. Stemmebruk i mediebransjen er pussig nok omgitt av tause forventninger og gitte konvensjoner. Dramaturgen Terje Lindberg mener det er på tide å rope ut om trening av tidens tale før den forsvinner langt ned i halsen. De fleste av oss er ca. 20 dagers trening unna «vår beste stemme». Få en kick-start!»

Stemme er en viktig del av treningen når vi jobber med folk som vil bli gode forelsere, foredragsholdere eller skal opptre i media. Ta kontakt med maria@companystories.no for mer informasjon.

 

 

 

http://www.nordiskemediedager.no/program/speakers/

Legg igjen en kommentar

Your email will not be published. Name and Email fields are required.