*

Verdibasert: For å få gjennomslagskraft må man kommunisere grunnleggende verdier. Alle våre kurs og tjenester tar utgangspunkt i hva den enkelte og organisasjonen står for. Når man kommuniserer ut fra et sett med verdier uttrykker man at man vil noe som er større enn seg selv. Slik får man gjennomslagskraft.

Comments are closed.