Fri flyt!

Vi har for ofte fokus på selve resultatet av det vi skal til med. Enten ser vi et førbilde av suksess, eller så tvinger vi oss til lytte til etterklangen av tidligere nederlag. Alt er i hodet, og alt slår ut i kroppen. Prestasjonsfokuset skaper av og til overtenning, og vi prøver for hardt å oppnå anerkjennelse. Av og til håper vi at forelesningslokalet brenner ned før vi skal opp på podiet for å falle. Alt dette sitter i hodet, og handler kanskje mye om å vårt eget statusjag: «I dag var jeg best»!

Det ligger mye formidlingskraft i selvforglemmelsen.  Forfatteren Dostojevskij sa at tenker mennesker på ganglaget sitt slutter de å gå. Sånn er det når vi skal opptre også. For mye selvfokus blir for lite kraft. Selvforglemmelsen er nøkkelen til å være i ett med budskapet og i ett med publikum. Du kan komme i flyt bare du slipper ballasten fra egoet. Det er ikke gitt å komme dit, men det går an å prøve.

Inngangen til en god prestasjonsfølelse er konsentrasjon. Her er en velprøvd øvelse. Den fungerer hvis du, ja nettopp, konsentrerer deg. Tenk tre sirkler rundet deg. Den ytterste og store er alt du har i hodet. Det som skal komme og det som har vært. Prøve å se tankestrømmen utenfra og aksepter det som flommer forbi. Dette er mentale energier. Flytt så fokuset mot det som er helt konkret rundt deg. Dette er den andre konsentrasjonssirkelen. Lytt til lyder utenfor, og lyder i nærheten. Studer farger og lys. Konsentrer deg om å se etter detaljer på mennesker som snakker til deg. Unn deg litt fri fra det sosiale spillet og gi deg hen til sansingen. Så går du inn i den første og innerste sirkelen for konsentrasjon. Der finner du din egen kroppsfølelse og den  indre bølgen som pusten holder i bevegelse.

Der kan du finne en glad energi gjemt mellom bekymring og angst.

Comments are closed.