Tragedy

Alt er forgjeves, alt er slutt!. Dette var tidligere det store dramatiske grunnplotet. Viljer som oppløses, drømmer som knuses, og liv som oppgis. Etter at komedien tok plassen til tragedien i kultur og media tilhører dette grunnplotet heller virkelige liv. Likevel var Michael Jakcsons minnestund tidenes største tv-event med 2 mrd seere. I følge Aristoteles føler du medlevelse og frykt i møte med tragedien – vi lærer noe.

Comments are closed.