The journey and the return

Dette er reiser som forandrer. Helten trår over grensen til det ukjente og møter fristelser og utfordringer. Til slutt mister den retning og blir ukjent for seg selv. Etter en farlig flukt vender helten hjem – forandret. Dette er et av de eldste grunnplotene fra Odysseus, Alice og Bob Kenndy.

Comments are closed.