Fighting the monster!

Det er vel det mest brukte grunnplotet enten det er snakk om svineinfluensa, økonomi, miljø eller terror. Dette plotet appelerer til frykt der «From rags to riches» handler om skuffelse og ikke innfridde forventninger. Her er et historisk øyeblikk i «Fighting the monster»-plotets historie.

Comments are closed.