Tragedy

Alt er forgjeves, alt er slutt!. Dette var tidligere det store dramatiske grunnplotet. Viljer som oppløses, drømmer som knuses, og liv som oppgis. Etter at komedien tok plassen til tragedien i kultur og media tilhører dette grunnplotet heller virkelige liv. Likevel var Michael Jakcsons minnestund tidenes største tv-event med 2 mrd seere. I følge Aristoteles […]

Comedy

Det går bra til slutt! Dette er det mest brukte grunnplotet, vel. Etter at mørke krefter har truet samfunnet løses problemene – gjerne mirakuløst. Den mest brukte genren under dette plotet er «Romantic comedy». Uoverstigelige hindringer blir oversteget. De elskende blir gjenforent og kjærligheten gjenopprettes. Det som var nok en gruveulykke i Chile ble tiårets […]

Gjenfødsel

«Rebirth». Gjenfødsel. Nytt liv. Dette er selve urmyten. Gjennom smerte og store prøvelser gjennopstår heltinnen eller helten. Det er ingen vei tilbake til det gamle livet og man får en livserfaring som fører til en ting: Man må begynne å fortelle!

The journey and the return

Dette er reiser som forandrer. Helten trår over grensen til det ukjente og møter fristelser og utfordringer. Til slutt mister den retning og blir ukjent for seg selv. Etter en farlig flukt vender helten hjem – forandret. Dette er et av de eldste grunnplotene fra Odysseus, Alice og Bob Kenndy.

The quest!

Dette er fortellinger om enkeltindivider som bryter ut av mengden og fører en ensom kamp mot overmakten. Helten vil utløse store motkrefter og er ikke garantert popularitet eller seier. Legg merke til Assanges egen bruk av grunnplotet når han kaller Wikileaks «The publisher of last resort»: Forleggeren for de som ikke har andre muligheter – […]

Fighting the monster!

Det er vel det mest brukte grunnplotet enten det er snakk om svineinfluensa, økonomi, miljø eller terror. Dette plotet appelerer til frykt der «From rags to riches» handler om skuffelse og ikke innfridde forventninger. Her er et historisk øyeblikk i «Fighting the monster»-plotets historie.